Semináře a kurzyOzdravné kurzy ŠANCE - zdravý život bez léků a lékařů

jsou určené pro ty, kteří si rozhodli dát sbohem svým neduhům, posílit psychiku, páteř, klouby, zlepšit zrak, zvýšit vitalitu organizmu a kvalitu svého života.
Program kurzů je sestavený v duchu knih vydaných nakladatelstvím Lott.
Akce tohoto druhu pořádáme jenom jednou nebo dvakrát do roka, v Praze.
Vedoucí kurzu Šance: PhDr. Lýdia Tolčinskaja, absolventka moskevské statní pedagogické univerzity, žáčka Dr.Norbekova s mnoholetou praxí, autorka knihy „Šance - Zdravý život bez léků“(Lott, 2004).

Zážitkové kurzy Přechod Bránou a Cesta domů

byly rozpracovány centrem ANNWIN podle autorského stejnojmenného programu Monroeova Institutu (Virginie, USA) ve spolupráci s členy profesionálního týmu tohoto Institutu, J. a R. Russellovými (Skotsko).

Kurzy jsou sestavený v duchu knih Roberta A. Monroea Daleké cesty a Návrat k pramenům, na základě jeho rozpracované metody fázového posunu lidského vědomí za pomoci audiotechnologie Hemi-Sync.

Nejbližší a poslední termín kurzu Přechod Bránou v Praze - 2. - 4. března 2018

Kurz Přechod Bránou

Účel kurzu Přechod Bránou
spočívá především v tom, aby účastníkovi napomohl překonat vrozené obavy z neznáma a ze změněných stavů vědomí skrze zkoumání svého Já a všeho, co ho obklopuje. Díky ovládnutí speciálních cvičení pod vedením odborně školeného lektora se účastníkovi semináře otevírá BRÁNA do nefyzických energetických systémů a jiných dimenzí reality.

Kurz se skládá ze dvou částí: Přechod Bránou - 1. Základní kurz a
Přechod Bránou - 2. Kurz pro pokročilé

Seminář Cesta domů.

Účelem semináře Cesta domů
je uvést účastníky do systému využití metody Hemi-Sync v běžné praxi.

Kurz Cesta domů také poskytuje účastníkům možnost bezpečně nahlédnout na cestu, z níž oni ještě mohou dočasně zpět; hlouběji pochopit fenomén smrtí; odstranit iracionální strach ze smrti a umírání; zvládnout psychické trauma po ztrátě blízké osoby a najit emotivní podporu; proměnit vlastní postoje ke světu, k sobě a k jiným lidem, aj.

Více o kurzu Cesta domů čtete na stránkách ANNWIN.

na začátek stránky

Šamanské putování - zážitkový seminář

 

Dáváte přednost tradičním metodám duchovního rozvoje před moderní vědou?
V tom případě pro Vás máme připravenou metodu, jejíž vznik se odhaduje na několik desítek tisíc let před našim letopočtem. S touto metodou se můžete potkat téměř na všech kontinentech světa.
Šamanizmus tak jak jej známe dnes, představuje soubor technik duchovního rozvoje, které vedou k pochopeni podstaty života, zákonitostí matky přírody či kosmu. Absolventi základního a nadstavbových kurzů získají léčivou silu, moudrost a ochranu, které pocházejí od jejich duchovních spojenců.
Kurzy šamanizmu jsou založené na metodě antropologa Dr. Michaela Harnera, zakladatele Nadace pro šamanské studium zasvěceného do tajemství šamanizmu během jeho pobytu u jihoamerických indiánů z kmenu Jívaro.

 

Účastníci kurzu Šamanské putování se bez komplikovaných rituálů nejprve naučí za pomoci bubnů a chřestidel vstupovat do změněného stavu vědomí a rozšíří své vnímání i na tu část reality, kterou běžně nevnímáme.

Dále naváží kontakt se svými prvními přirozenými duchovními spojenci - silovým zvířetem a učitelem, načež začnou uvedenou realitu poznávat (na tomto semináři půjde o Horní a Dolní svět).

Po získání výše uvedených základů se naučí :
- několik jednoduchých šamanských technik, s jejichž pomocí mohou pomáhat sami sobě i svým blízkým
- základy filozofie přírodních národů s jejich vnímáním a pojetím světa a bytí
- komunikaci s bytostmi, které označujeme v naší kultuře za neživé a poté s nimi vědomě navazovat vztahy

Kurz Šamanské putování je zážitkový; vše, co se naučíme, vyzkoušíme také hned v praxi a získáme tak osobní zkušenost, která je podstatou šamanizmu.

 

Doposud jsme uspořádali:


 • 1999 – Co nám stojí v cestě k bohatství.
  Vedoucí Alexandr Svijaš a Julie Svijašová (Centrum Rozumná cesta Alexandra Svijaše, Moskva)
 • 2000 – 2002: Řada autorských seminářů ing. V. Kozina
 • 2003 – Tréninkové semináře dle metodiky A. Svijaše: Vedoucí - Mgr. Marie Razbaš (Centrum Rozumná cesta Alexandra Svijaše, Moskva)
 • 2003 - 2017: Víkendové základní semináře Přechod Bránou (výpravy za hranice reality) a semináře Přechod Bránou - 2. (pro pokročilé). Vedoucí: ing. Peter Šimkovič (Centrum ANNWIN, Slovensko)
 • 2004 - 2009: Seminář Šamanské putování. Vedoucí ing. Peter Šimkovič.
 • 2004 - 2017: Jednodenní semináře a nekolikadenní ozdravné kurzy Šance - zdravý život bez léků v Praze, Olomouci a Bratislavě. Vedoucí: PhDr. Lýdia Tolčinskaja, Moskva
 • 2006 - 2009: Dvoutýdenní ozdravné pobyty na Hvaru.
 • 2010 - Víkendový kurz Tanatoterapie - základy. Vedoucí: PhDr. Vladimír Baskakov
 • 2011, 2013, 2015 - Víkendový kurz Cesta domů. Vedoucí: Peter Šimkovič

 

na začátek stránky