Jak si pomoci bez léků a lékařů. Články, publikace

Stres, úzkost, deprese. Jak si pomoci bez léků a lékařůKdysi populární tvrzení, že všechny choroby jsou z nervů, se proměnilo ve větu " všechny nemoci jsou ze stresu". Nikoli bezdůvodně. Stres může způsobit prakticky jakoukoli nemoc. Podle údajů Světové organizace pro ochranu zdraví 45 % všech onemocnění přímo souvisí se stresem, na druhé straně jsou fakta, které svědčí o tom, že tato hodnota se již změnila, a lze ji směle vynásobit dvěma.

Převážná většina lidí si pod pojmem "stres" představí nepříjemnosti, žal, silné emocionální zážitky. Částečně je to správné. Ale velká radost, nečekaný úspěch nebo např. výhra v loterii - to je také stres. Přesněji, tyto emoce samy nejsou stres, jsou nejsilnějším faktorem, který stres vyvolává.

Stresům, stresujícím situacím se vyhnut nelze, jsou součástí našeho života. Nelze s ním ani bojovat. Stres, to jsou vášně, emoce, to je život, to jsme konec konců my sami. Plnohodnotný život není možný bez radosti a smutku, bez lásky a nenávisti. Navíc boj se stresem, to je samozřejmě také stres. Ale je možné a vlastně i nutné se chránit před zhoubnými následky stresových stavů nedovolit aby docházelo k ničení zdraví, úzkosti a depresím.

Může vzniknout otázka, proč jedni lidé následkem stejné zátěže, otřesů, zklamání a konfliktů těžce onemocní, a druzí zůstanou zdraví?
Odpověď není tak jednoduchá, jak se může zdát. Zřejmě to natolik nezávisí od intenzity psychického traumatu, jako od sil samotného člověka, od zvláštností jeho vyšší nervové soustavy, citlivosti a emocionální stability, od celkového tělesného a duševního stavu v době šoku nebo stresu. Každý člověk má jiný práh bolesti, svou vlastní hranici traumatizace. Proto se události, jichž si jeden téměř nevšimne a nevyvolají v něm žádné silnější emoce, mohou pro druhého stát příčinou somatického onemocnění či reaktivní psychózy a dokonce zatemnění vědomí. Emoce nejčastěji zapříčiňují hypertonii, aterosklerózu, žaludeční nebo dvanáctníkové vředy, diabetes a onemocnění srdce.

Nejčastějším projevem emocionální patologie je úzkost a deprese. Pojmem "úzkost" se označují specifické pocity, podobné strachu, ale tento pojem je plně nevystihuje.
Úzkost je emoce, nebo lépe, komplex emocí, pocitů a nálad, které pociťujeme jako nepříjemný stav vnitřního napětí, neklidu a očekávání něčeho negativního, nějakého ohrožení. Jedním z hlavních složek úzkosti je mučivý pocit nejistoty a strachu z budoucnosti.
Nejpodstatnějším znakem úzkosti je právě její zaměření na budoucnost.
Úzkostlivého člověka nezneklidňuje to, co se již stalo nebo co se děje v přítomnosti, ale trápí jej to, co se může stát. Ve stavu úzkosti neexistuje přítomné ohrožení, ale přenáší se do nějakého období v budoucnosti.
Tu se skrývá paradox této mučivé a zdálo by se i osudné emoce: tuto úzkost prožívají pouze ti, kteří jsou pevně přesvědčení o tom, že mají budoucnost.
To jim dává reálnou možnost dostat se z tohoto stavu s nejmenšími ztrátami - člověk není beznadějný, protože (nehledě na cokoliv) chová v sobě naději na budoucnost.
Člověk, který je přesvědčen, že nemá budoucnost, nikdy nepociťuje úzkost. Z toho plyne pro nás důležitý závěr:
nesmíme dopustit, aby úzkost přerostla v depresi.


Deprese je stav, v němž již neexistuje budoucnost.
Stručně bychom ji mohli charakterizovat jako úzkostný neklid nebo pocit prázdnoty, který nikdy neustává. Chce se nám hrůzou křičet nebo plakat. Časem navíc vznikají suicidální myšlenky. Klasická deprese se vyznačuje nestabilitou, která je vyvolaná především porušením hormonální rovnováhy. Přesto není vše tak špatné a i deprese se dá léčit nebo zlepšit.


Jak si můžeme s těmi problémy pomoci bez toho abychom se obraceli na lékaře a psychoterapeuty a nepůsobili našemu organizmu další zátěž polykáním pilulek a prášků?

Především je nutné vědomě formovat si antistresový charakter, pozitivní postoj k životním situacím a vytvořit si antistresové návyky chování, nejpodstatnějším z nichž je relaxace.
Relaxace je proces hlubokého uvolňováni fyzického těla a tím i psychiky. Ze stavu relaxace lze lehce přejít k meditaci, přirozenému stavu, v němž je mysl jasná a svobodná.

Naučit se technice uvolňování vyžaduje nějaký čas, vůle a úsilí ale v podstatě není složité. Mnohem obtížnější však je nelenit se a vzít na sebe povinnost cvičit se v ní každý den. Také na dosaženi hlubokých relaxačních stavů je zapotřebí dostatečný čas a na vykonaní fyzických cviků i dostatečný prostor který málo kdo z nás má v prácí nebo tam kde nás stresová situace zastihne.

K řešení tohoto problému přispívá současná věda několika účinnými moderními způsoby.

Jedním ze způsobů jak si samostatně, jednoduše a efektivně zvýšit odolnost proti stresům a tím předejít jeho zhoubným následkům, úzkostí a depresím, zpomalit proces stárnutí, zachovat zdrávi a mladistvý vzhled je moderní metoda ozdravování a omlazování Kryodynamika (od řeckého krýos – chlad, mraz, led). Kryodynamika je originální autorskou metodou rozpracovanou ruským vědcem, lékařem – psychoterapeutem Sergejem Nikitinym známým českým čtenářům díky překladu do češtiny jeho knihy pod názvem „Kniha prodlužující život“ (nakladatelství Lott, 2003).

Metoda je fyziologicky a biologicky čistá, nemá žádné kontraindikace, kompatibilní ze všemi druhy léčby a je dostupná každému. Potřebujete jen obyčejný mrazák k vytváření ledových kostek a trochu snahy udělat něco dobrého pro svůj vlastní organizmus.

Podstata kryodynamiky je velice jednoduchá a snadno aplikovatelná a spočívá v lokálním ochlazení bio-aktivního bodu foramen occipitale magnum (FOM) čili „feng-fu“ obyčejnou kostkou ledu.
Toto provokuje organizmus k mohutnému naplnění krví cév hypotalamo-hypofyzárního komplexu, čímž se dosahuje jeho vyživování kyslíkem, vitaminy a stopovými prvky obsaženými v krvi a nezbytnými pro jeho normální funkce. Výsledkem bude obnovení normy životně důležitých hormonů, v první řadě hormonu endorfinu, známému jako „hormon štěstí“, a také melatoninu, serotoninu a dalších hormonů a biologicky aktivních látek, ovlivňujících nesmírné množství fyziologických funkcí a pochodů organizmu. Byla prokázána schopnost těchto hormonů zvyšovat délku života minimálně o 25-30 %, což pro průměrnou délku života představuje 25-25 let.

Celý kurz kryodynamiky je 30 dnů; zahrnuje dobu adaptace a přestavby organizmu (lunární měsíc plus první a závěrečný den kurzu). To stačí aby se v našem organizmu vznikl dostatečně trvalý zvyk zavlažovat krví polozapomenutý hypotalamo-hypofyzární komplex.
Výsledek budete cítit po celý rok. Kurz kryodynamiky však můžete opakovat, kdykoli to váš organizmus bude chtít.

Za 18 let své existenci účinnost kryodynamiky se ukázala jako velmi vysoká a objevilo se množství „vedlejších“ účinků – rychlé zlepšení celkového duševního stavu a nálady, úplné vyléčení syndromu chronické únavy, vyléčení velkého množství psychosomatických onemocnění, nespavosti, řady hormonálních poruch, výrazný kosmetický efekt atd.

Dalším způsobem jak si pomoci bez léků a lékařů je antistresový program rozpracovaný na základě moderní americké technologie Hemi-Sync.
Účastníky kurzu projdou učebným procesem který jich naučí rychle a efektivně relaxovat, zvyšovat svou odolnost vůči stresům a napětím díky využívání jednoduchých několikavteřinových technik.

Hemi-Sync (způsob HEMIsférové SYNChronizaci čili uvedení obou mozkových hemisfér do vzájemného souladu) je patentovanou metodou vyvinutou v Monroeovém Institutu (The Monroe Institute, Virginia, USA), která využívá nejnovější poznatky neurologie, psychologie a dalších vědeckých disciplin. Její podstata spočívá v důmyslném uplatněni do praxe vědomosti o schopnosti mozku „nalaďovat se“ do různých pracovních režimů či stavů při působeni specifických zvukových frekvencí.
Tyto starostlivě vybrané, uspořádány anebo smíchané frekvence zvukových signálů vyvolávají v mozku změny jeho elektrické aktivity a slaďují, harmonizují současnou práci jeho častí. Hemi-Sync se řadí mezi tzn. audio-neurotechnologie které v poslední době zaznamenávají prudký nárůst popularity u široké veřejnosti. Na rozdíl od svých mladších „sourozenců“ (populární psychowalkmany), je Hemi-Sync komplexní universální metodou která může být uplatňována v mnoha oblastech každodenního života. Kromě zmíněného zvýšení odolností vůči stresům za pomocí tohoto výcviků si můžete zlepšit:

  • kvalitu spánku;
  • schopnosti soustředění, pozornosti, intelektuální a duševní výkonnosti, učení, paměť;
  • regenerační schopnosti organizmu;
  • koordinace pohybů;
  • krevní oběh, krevní tlak;
  • ovládáni svých emocí a nálad;
  • zvýšení sebevědomí a sebejistoty;
  • zbavování se strachů a fobií;
  • změna návyků/zbavování se zlozvyků

Kromě toho je Hemi-Sync dobrou pomůcku na cestě osobního růstu člověka, poznání a rozvoje svého vlastního Já.
Velice pozoruhodným je to, že cílevědomá práce s Hemi-Syncem podstatně prospívá zlepšení intuici a jiných sensibilních a spirituálních schopností, rozvoji představivosti a tvůrčích schopností, vede k rozšíření vědomi, přehodnocování hodnot, cílů a postojů, zbavování stereotypů myšlení, odolností proti jakýmkoliv formám manipulací vědomím. Použití nahrávek při meditacích umožňuje poměrně snadné dosažení hlubokých relaxačních a meditačních stavů, které byly donedávná přístupný pouze mistrům jógy a jiných duchovních směrů a vyžadovaly dlouhá léta přípravy a praxe. Je to způsob za jehož pomoci můžete osobně nahlédnout do tajuplných „jiných světů“ a nalézt svoje vlastní odpovědi na věčné otázky o uspořádání a smyslů života, o místě Člověka, o Lásce, o poznání a vnímání sebe sama jako jedinečné a ucelené osobnosti, a přesto součásti většího celku.
Tím zaniknou úzkostlivé stavy, strachy a obavy z budoucnosti, Neznámé se promění ve Známé, a na místo pojmů Věřím-Nevěřím přijde Vím.

Ing. Irina Rachimbaeva, Lott, s.r.o.

Hemi-Sync na začátek stránky

Jak předejit bolestem a obtížím

Jednoduchý způsob prevence a sebeléčby

 

Každý stres, nemoc, úraz, nervové nebo fyzické napětí zanechávají v těle svérázné stopy – specifické ztuhlosti svalů. Jsou to velice bolestivá místa hmatatelná jako tvrdé hrudky v napjatých svalech, které zabraňují plynulému toku energií, narušují inervaci tkáni, vyvolávají, „přenesenou bolest“ v jiných částech těla, provokují nemoci a choroby. Jsou to trigger points, čili spoušťové body.


Spoušťové body negativně ovlivňují nejenom tělesné pochody organizmu ale také i psychiku, chování, povahu, celkovou kvalitu života. Naše spoušťové body jsou překážkami k našemu fyzickému a duševnímu zdraví a úspěšnosti, které doslovně nosíme v sobě.


Spoušťové body nejsou nemoc. Naopak, je to přirozený projev obranné reakci organizmu na situace stresující tělo nebo psychiku. Špatné na tom je, že po odeznění těchto situaci, v těle nedochází k původnímu uvolnění, napětí přetrvává. Na udržení toho už zcela nepotřebného napětí, organizmus zbytečně vynakládá hodně úsilí a energií. Odstraněním těchto bodů napětí docílíme vysvobození velkého množství energií, po které žizní orgány a psychika.


Spoušťové body vznikají velmi rychlé, ale jsou těžce odstranitelné. Proti nim nejsou účinné léky a masti, aplikace tepla nebo chladu, cvičení. Ony neodpovídají na pozitivní myšlení, relaxaci, meditaci.

Při troše snahy a znalosti můžete sám u sebe některé ty body objevit, ale těžko dokážete je samostatně odstranit.
Pomoct mohou pouze speciální terapeutické zákroky zaměřené přímo na odstraňování spoušťových bodů, které musí být prováděný odborníkem. Jsou to vždy zákroky fyzické a hodně bolestivé.
Léčba musí být dlouhodobá, kůrová. Nicméně, vynaložené úsilí, čas, peníze a utrpení za to stojí. Spoušťové body musí pryč!


Špatnou zprávou je, že spoušťové body se tvoří v průběhu života nepřetržitě.
Stačí jakýkoliv stres, nepohodlné dlouhodobé sezení u počítače, namáhavá práce a jsou tu zase. Je třeba se snažit jejich vzniku předcházet.


aplikátor/iplikátor Kuzněcova V tom nám může pomoci aplikátor (iplikátor) Kuzněcova - jednoduchá zdravotní pomůcka, kdysi všem dobře známá ale poslední dobou nezaslouženě zapomenutá. Je to podložka z plátna (nebo folii) s připevněnými plastovými kolečky s 18 ostrými hroty každé.


Podložku se dá aplikovat na jakékoliv místo na těle, ale hlavně na záda, kde podél páteře vede energetická dráha, ze které vystupuje mnoho menších energetických kanálků směrujících ke každému orgánu, ke každé buňce v našem těle. Z jejich kondice se odvíjí správné fungování celého organizmu. Zrovna na zádech se tvoří nejvíce spoušťových bodů.
Po namáhavé práci, fyzickém nebo nervovém napětí, sebemenších příznakách únavy svalů nebo zad, položte se na záda na aplikátor Kuzněcova.
Do minuty ostrá píchavá bolest od jehliček aplikátoru ustoupí. Za 10 -15 minut zatuhlé a zkrácené svaly se hluboce uvolní, aktivuje se prokrvení tkání, lymfatický systém, a tím přísun kyslíku a živin a odvod toxických látek. S pocitem příjemného tepla a uvolnění můžete relaxovat na aplikátoru až 1-2 hodiny v jednom kuse.


Aplikátory se liší velikostí a provedením.
Pro použití několika členy rodiny kvůli snadnější dezinfekci doporučujeme aplikátory na igelitové folii. Pro individuální použití jsou příjemnější aplikátory na platně. Velké aplikátory s molitanovou podložkou a nafukovacím polštářkem zajistí stejnoměrný tlak po celé ploše zad, méně bolestivé a účinnější působení a větší pohodli.
Relaxace na aplikátoru má i další kladné účinky. Už po několika aplikacích si všimnete, že se Vám zlepšilo usínání a spánek, zapomenete na nepříjemný pocit studených nohou nebo rukou, tělo stalo pružnější a lehčí, plné energie a elánu.

Pozitivní účinky se projevují i v psychice – zlepšuje se nálada, odbourává se nervozita, harmonizuje se celkový psychický stav, zvyšuje se odolnost proti dalším stresům, které v životě potkáme.

 

 

Aplikátor Kuzněcova – skvělá a dlouhodobá investice do Vašeho zdraví.

 

Široký výběr aplikátorů v Eshopu ZDE

stres na začátek stránky

POZOR! ŠKODLIVÉ POTRAVINY
Ne vše, co chutná, je dobré


Tak se jmenuje nová kniha ruského autora, praktického lékaře Sergeje Nikitina, (známého podle Knihy prodlužující život. Psychodynamika. Kryodynamika, Lott, 2003, kterou Vám chceme představit. Tentokrát S. Nikitin Vás upozorňuje na zdravotní nebezpečí hrozící z konzumaci nekvalitních, syntetických, genetický modifikovaných a jiných škodlivých potravin.
Je samozřejmé že autor vycházel z nabídky ruského potravinového trhu. Nicméně vzhledem ke globalizaci potravinářského průmyslu považujeme tuto publikaci za aktuální a užitečnou i pro českého čtenáře.
Knihu jsme doplnili odkazy a výňatky z českých legislativních dokumentů, seznamem literatury a informačních zdrojů, předmluvou známého odborníka na problémy potravin a stravování ing. Víta Sýrového a informací o českém ekologickém zemědělství a biopotravinách.

S úctou a přáním dobrého zdraví, nakladatelství Lott


jedovaté jídlo Dnes by bylo naivní si myslet, že mezi stravou, našimi myšlenkami, zdravím a nakonec i kvalitou našeho života není žádný vztah. Člověk je velmi složitá celistvá soustava v níž vše se vším souvisí.

Strava na nás působí na všech úrovních. Na té nejzákladnější tělesné úrovni přímo ovlivňuje naše orgány a jejich funkce, na jemnohmotné - naše myšlení a psychiku. Mozek, vyživovaný krví, prosycenou toxiny může asi sotva dobře vykonávat svou práci. Dnes čím dal tím více lidí chápe, že zdraví je naším soukromým vlastnictvím, doživotní živností, zárukou dlouhého a šťastného života a snaží se zdravěji žit a zdravěji se stravovat.

Otázkou je co znamená „stravovat se zdravě“?

Rozhodně nebudeme zde mluvit o takzvané „správné“, „zdravé“ nebo „racionální“ výživě ani o dietním stravování protože vybrat pro sebe dietu nebo systém stravování který by skutečně seděl ve všech ohledech pravě Vám není snadno. Všechno je velmi individuální -  různí lidé mají různé potřeby, podobně jako chutě, o nichž se, jak známo, nediskutuje.  Ještě obtížnější je pak ten systém důsledně dodržovat. A hlavně můžeme odůvodněně zpochybnit kritéria podle kterých jsou tyto systémy a diety sestavené.
Dějiny vývoje vědy o výživě připomínají politickou detektivku: různé druhy potravin byly tu pronásledovány, tu zase vyvyšovány. Svého času se obojího dostalo vejcím, cukru, kávě, sýrům, rajčatům, mléku a mnoha dalším potravinám.
Zorientovat se v tom informačním chaosu je skoro nemožné. Tady se může splést i odborník na výživu.

Podstatou všech existujících diet a systémů stravování je dělení potravin podle nějakého určitého kritéria na doporučené a vyloučené.
Například: bezmasé - masové anebo odtučněné - tučné, jsou také diety nízkokalorické, bezlepkové, bez proteinu atd.

Hlavní princip Sergeje Nikitina je mnohem jednodušší – dělit potraviny na přírodní a umělé, tj. podle toho zda základní suroviny z nichž byla potravina vyrobena jsou přírodního původu či nikoliv – pocházejí ze zkoumavek chemických laboratoří.

Lidský organizmus se vyvíjel miliony let, má obrovské adaptační a seberegulační schopnosti které mu umožňují s větší či menší námahou se poradit se všemi mu známými složkami tradiční přirozené stravy. A je naprosto bezradný a bezmocný proti neznámým, cizorodým složkám uměle stvořených produktů které v našem jídelníčků poslední dobou rapidně přibývají.
Dle doktora Nikitina pokud nemáte některé potraviny vysloveně zakázané ze zdravotních důvodů, nemusíte se nějak obzvlášť omezovat. Nenechte se připravit o radost a požitek z chutného a rozmanitého jídla. Stačí se jen vyhýbat konzumaci nebezpečných a škodlivých produktů a pro všechny ostatní uplatňovat staré jednoduché pravidlo - všeho s mírou.

Podíváme se z toho hlediska na celkovou nabídku potravinového trhu, na to co je k maní na pultech naších obchodů s potravinami a také na to čím jsou umělé náhražkové produkty, které se tváří jako potraviny škodlivé nebo potenciálně nebezpečné.

Co potřebujeme vědět abychom se s chutí najedli a při tom nepoškodili zdraví?
Jaká kriteria uplatnit při výběru toho či onoho potravinového výrobku?
V knize S.Nikitina "Pozor! Škodlivé potraviny" najdete několik užitečných rad.


Zlý král měl tři dcery: Lež, Krádež a Reklamu…

Především nenechat se oklamat pestrobarevnou etiketou a reklamou. Reklama vždy slouží ekonomickým zájmům výrobců a prodejců zboží, které dostávají kolosální zisky z prodeje a málo se zajímají o následky požívání oné „potraviny“.

Jsou dva druhy lží reklamy na potravinové výrobky: lež nezákonná – zjevná a nezastírající, a lež zatajování, kdy se vychvalují jakési domnělé hodnoty nebo nějaká jedná přednost produktu (např. „Nizkokalorický!“), ale jiné vlastnosti se zamlčují (např. že obsahuje transtuky nebo  jedovaté přídatné látky). Nezřídka se reklamní činitelé vyhlašují za dietology a zaměstnávají se zejména tím, že ohlupují spotřebitele ve prospěch nepoctivých výrobců potravin.

Názorům a doporučením vymyšlených autorit z reklamního sloganu nebo videoklipu (jako např. „doporučují devět z desátí  lékařů“, „nové studium prokázalo“, „80% dotázaných potvrzují“, „doporučují stomatologové“, „dietologové“ apod.) bychom měli důvěřovat značně méně  než informacím o složení a způsobu zpracování produktu.


My jsme tím co jíme

Největší pozor bychom měli dávat produktům náhražkovým, umělým, které nestvořila příroda nýbrž chemici z laboratoří průmyslových kombinátů. Pro imitace vzhledu, chuti a aroma pravé potraviny takové výrobky jsou obyčejně přeplněné tzv. přídatnými látkami. Samozřejmě že na obsah a maximálně přípustné koncentrace přídatných látek přísně dohlížejí legislativní normy. Nicméně čím více nepříznivě působících látek se do organismu zvenčí dostane, tím více škod v něm natropí. A to nejen účinkem jednotlivých látek, které se v organismu hromadí, ale i vlivem „koktejlového efektu“, tzn. reakcemi škodlivých látek v organismu mezi sebou navzájem. Proto je třeba dávat pozor, aby přijímané potraviny obsahovaly co nejméně všech škodlivin, které se do nich mohly dostat i během jejich dalšího zpracování, nevhodného obalového materiálu apod.  Vždyť organismus využívá pro tvorbu buněk to co se do něj dostáváme se stravou. Nebude-li mýt kvalitní „stavební materiál“ nevyjdou z něj zdravé kvalitní buňky a tkáně.


„Trojský kůň“ nebo časovaná bomba

Velmi pozoruhodným je pohled na stravu z hlediska energo-informačních procesů její konzumaci. Výchozím bodem je myšlenka že každá látka je nositelem jisté informaci.

Jak je známo jedním z významných argumentů příznivců vegetariánského stravování  a řady náboženských směrů je předpoklad že masová stráva jako nositel informaci přenáší do lidského organismu spoustu negativních informací (strachu, agrese, smrti apod.), které jsou uložené v buňkách živočichů a které pak ovlivňují nejen fyziologické pochody v organismu ale také psychiku a chování člověka.
Uznáme-li že to má svou logiku, vzniká otázka: jakou že to informaci dostáváme my při konzumaci umělých potravin, které nemají přírodní původ a jsou vyvinuté v chemických laboratořích průmyslových továren?
Aby nás nenapadaly předpoklady tak strašné, že vlasy odstánou hrůzou, pojďme doufat že ŽADNOU.
Pro vlastní klid to odůvodníme tím že jde o objekty neživé hmoty a z tohoto hlediska budeme považovat nápoje a jiné potraviny které představuji roztoky nebo emulze chemických látek a jejich sloučenin za neškodné. (I když výzkumy posledních let prokázaly že i obyčejná voda je nositelem informaci!).
A co takhle potraviny z genetický modifikovaných organizmů mající ve své struktuře geny vírů a bakterií?! Tady se již na neživou hmotu nevymluvíme, jelikož víry a baktérie nejenže jsou živé ale i vytrvalé, schopné přežívat, přizpůsobovat se novému prostředí, schopné inkubaci a nepředvídatelné mutaci.

Neexistuje žádná seriózní studie, která by potvrdila, že GM potraviny jsou jedlé a bezpečné a to nejen z hlediska přenášené informaci.
Zatím co se vynořila celá řada odborných studií prokazujících neblahé reakce lidského organismu na cizorodé látky které jsou v GM potravinách obsažené.Faktů dokazujících že tyto potraviny způsobují otravu jídla, podněcuji  rakovinu a alergické reakce a vážně narušují imunitní systém stále přibývá. Avšak do konce to ještě není probadané. Například dopad GM potravin na lidskou genetiku se prokáže až po několika generacích konzumentů. Nebude již pozdě?
Mohou z geneticky modifikovaných potravin vznikat víry a bakterie odolávající antibiotikům anebo vyvolávající dosud neznáme nemoci a jejích epidemií?
Jediné čím nás výrobci a příznivci GM stravy mohou uklidnit je tvrzení že šance toho nebezpečí je velmi malá. Stačí Vám to?!


Čtenář, který spotřebovává zejména „vylepšené“ a modifikované výrobky, hrdě jmenované zákonem o potravinách „potravinami nového typu“ by se měl vážně zamyslet a za prvé, přehodnotit svůj obvyklý jídelníček, a za druhé, naučit se neutralizovat důsledky, plynoucí z podcenění výživy.


Z  knihy "Pozor! Škodlivé potraviny" se také dozvíte o ozařování potravin, tajemství výrobců margarinů a dopadech konzumaci syntetických tuků, o škodlivých umělých sladidlech a podvodech s potravinami. Autor logicky boří leckteré mýty tzv. „racionální výživy“. Kromě toho se obeznámíte s jednoduchými prostředky a způsoby, které vám pomohou vyloučit z organizmu škodlivé látky, a dozvíte se, jak odlišit původní vysoce kvalitní produkt od levné napodobeniny. Informací tohoto typu není nikdy dost! Ať Vám tato kniha poslouží jako zdroj těchto informací, podnět k zamyšlení a dobrý rádce abyste mohli dlouhá léta těšit se ze zdraví a ze života.

Irina Rachimbaeva, nakladatelství Lott.

Šungit na začátek stránky

ŠUNGIT


Již od pradávna lidé přisuzovali kamenům zázračnou sílu a věřili že je ochrání od zlých duchů a přinesou štěstí a zdraví.
Moderní medicína dlouho a tvrdohlavě odmítala představu o léčivých účincích kamenů. Zařadila proto litoterapií (z řeckého Litos – kámen ) do oblasti okultních věd. Ale v dějinách je nemálo příkladů kdy lide se obraceli k zapomenutým metodám, kteří se zdály být nesmyslné a naivní a … nesčetně krat přesvědčovaly o jejích efektivitě.

sungit

V našem nelehkém světě s mnohačetnými stresy není moudré ignorovat zkušeností předchozích generací. Látky starověké přírodní medicíny se během tisíciletí ověřovali na lidech, připravovali se a vyráběly pro člověka a ve jménu člověka. Musíme spolehlivě a bezpečně využívat  těchto zkušenosti a doplňovat je výzkumy na moderní úrovni.

Příkladem součastného pokroku nových metod litoterapií se jeví vypracování ŚUNGITOTERAPIÍ.
Śungit – ohromující zázračný kámen, jemuž se dějiny vyhnuly nejspíš proto, že se vyskytuje v nezalidněných severních krajích.
Šungit – je specifická hornina obsahující uhlík, křemík a skoro celou tabulku chemických prvků, která dostala svůj název podle místa výskytu, od Karelské vesnice Šuňga, na břehu Oněžského jezera v severozápadním Rusku. Objevení léčivé síly šungitu je spojeno se jménem velkého ruského cara Petra I, na jehož rozkaz carskými mediky byly prováděné první výzkumy šungitu a šungitových minerálních vod. Legenda praví že v bitvě u Poltavy v horkém létě r. 1709 všechny vodní zdroje se staly nebezpečnými pro lidi. To způsobilo ve švédské armádě, včetně švédského krále, hromadný výskyt žaludečných onemocnění, když v ruské armádě se tyto potíže prakticky nevyskytovaly, neboť pro dezinfekci takové vody na osobní rozkaz cara byly používány kousky černého „čertovského kamene“ - šungitu.

V důsledku lékařských výzkumu na carský rozkaz přímo u zdroje šungitových vod byly postavené první ruské lázně – „Marciální vody“, kde se opakovaně léčil i sám cár Petr I se svojí rodinou. Ale po jeho smrti lázně přišly brzo do úpadku a šungity byly zapomenuté. Svého znovuobjevení se ten zázračný kamen dočkal poměrně nedávno. Během několika posledních let byly prokázané jeho léčebné účinky, vypracované nové technologie a zahájená průmyslová výroba preparátů a filtrů na vodu ze šungitu a jíž miliony lidí je využívají.

Šungit obsahuje uhlík nejenom v tradiční ale také v neobvyklé, nedávno vědci objevené, formě fullerenů, o jejichž sensačních vlastnostech pojednává odborný tisk a které se složitě získávají laboratorní cestou.
V přírodě fullereny byly poprvé objevené pravě v šungitu, pak byly také nalezené ještě na několika místech na Zemi (a to vždy v místech pádu meteoritů nebo asteroidů). Toto dalo popud ke vzniku a vývoji naprosto nových odvětví vědy a technologií – chemií fullerenu, molekulární elektroniky atd. Předpokládá se, že za celou řadu léčivých účinků šungit vděčí právě fullerenům v něm obsaženým. Tak, díky schopnosti molekul fullerenů spojovat se z organickými radikály je možné vytvářet vodní roztoky s velkou koncentraci látek nerozpustných ve vodě. Velké naděje vědci vkládají do vytvoření prostředků proti rakovině  na základě rozpouštění ve vodě sloučenin fullerenů s radioaktivními izotopy. Za pomocí takového léku by bylo možné cíleně působit na zasažené buňky a zabránit jejích dalšímu rozrůstání.

Šungit má schopnost očišťovat vodu od téměř všech organických a neorganických znečištění včetně nafty a pesticidů, kovů, včetně těžkých kovů, chloru atd. Uhlík ve formě fullerenů je přirozeně mnohem aktivnější než jiné modifikace uhlíku. Proto šungit má velmi vysoké sorpční a katalytické schopnosti. Výzkumy prokázaly že na jeho povrchu se katalyticky rozkládají nebo se absorbují většina jedovatých a nepříznivých látek obsažených ve vodě.
Unikátní jsou baktericidní vlastnosti šungitu. Je dokázaná jeho efektivita v bojí proti široké škále bakterií a vírů. Procento jejích vyhubení ve vodě činí 85-98% oproti jejích prvopočátečnímu stavu. Kromě toho se předpokládá že šungit je schopen měnit strukturu vody, zvyšovat její energetiku a také smazávat z její pamětí negativní informace o znečištěních, které byly v ni do očištění. Šungitová voda a jiné výrobky ze šungitu mají příznivé pro lidský organismus schopnosti, léčí mnoha onemocnění – alergií, zápalová onemocnění, kožní nemoci atd. Též se nabízí široká škála uplatnění šungitu ve farmakologií a kosmetice.

Příkladem synergického posilování příznivých účinků tvaru a přírodního minerálu je pyramida ze šungitu. Schopnosti pyramidy odrušovat geopatogenní vlivy jsou všeobecně známé. Šungit má obrovské schopnosti pohlcovat elektromagnetické záření (díky čemuž  našel široké uplatnění v technice při výrobě speciálních ochranných panelů, Faradayových buněk atd.). Abyste docílili stavu, kdy se permanentně uvolňuje vaše nastřádaná podrážděnost, únava a stres, můžete jednoduše šungitovou pyramidku postavit ve vašem pokoji. Okruh působení takové pyramidky (která je 4-5 cm vysoká) je minimálně 5 metrů. To znamená že váš pokoj pro vás přestane být rizikovou zónou. Odstraní se všechno nepříznivé působení polí, včetně polí vyvolávaných televizi, počítačem apod., zlepší se složení vzduchu, přestane vás dráždit prach.

Pyramida ponořená do obyčejné vody přemění tuto vodu na léčivou. Odstraní znečištění, dodá minerály v optimálním poměru a také tuto vodu aktivuje. Energeticko-informační matrice vody zkopíruje vlastnosti šungitové pyramidy – energetického nositele, který je do ní ponořen. Je zaznamenáno blahodárné působení této vody na celý organismus: zlepšuje se celkový stav, odstraňuje se napětí, zvyšuje se energetická hladina, dochází k zjednodušení a zvýšení účinností léčení celé řady onemocnění.

Nelze tvrdit že se nám otevřely všechna tajemství vzácného minerálu. Probíhají intenzivní vědecké výzkumy, experimenty a klinické testy. A nyní se o některých zázračných vlastnostech šungitu můžete se přesvědčit i vy.

Irina Vobliková-Rachimbaeva, nakladatelství Lott.
Více o šungitu v knize "Šungit. Legendy, fakta, informace". Nabídka výrobků ZDE

stres na začátek stránky

DALEKÉ CESTY. Robert A. Monroe


Pro ty, kteří by rádi zemřeli, existuje život.
Pro ty, kteří by rádi snili, existuje realita.
Pro ty, kteří chtějí doufat, existuje poznání.
Pro ty, kteří chtějí růst, existuje věčnost.


O zážitcích a pocitech, jenž lidé prožívají „mimo fyzické tělo“, „v jiné realitě“ existuje rozmanité množství publikaci a knih. Většina autorů se shoduje v tom, že podobné zážitky není nic neobvyklého - skoro všichni jsme si zažili něco podobného v dětství, jen málo kdo si to pamatuje, také k tomu občas spontánně dochází v kritických stavech, spojených buď se silným šokem nebo svatech blízkých ke klinické smrti, anebo i ve snu. Některé autoři připisuji to svým rozvinutým paranormálním schopnostem.

daleké cesty

Kniha Roberta A. Monroe Daleké cesty je klasickou práci na tuto téma, jejíž autor zasvětil několik desítek let svého života důkladnému vědeckému zkoumání mimotělesných stavů a zážitků. Kniha byla poprvé publikována skoro před čtvrti staletí, následně byla přeložena do většiny světových jazyků a vyvolala obrovský zájem  nejenom u čtenářů ale také u autorů, kterých inspirovala k napsání nesčetného množství publikaci. Mimo to, Robert Monroe i dodnes zůstává jedním z mála reprezentantů „vědecké školy“ mezi vypravěči o paranormálních jevech a schopnostech, astrálních putováních a mimotělesných zkušenostech.


I samotný termín „mimotělesná zkušenost“ (OOBE – Out-of-Body-Expierience) všemi běžně používaný byl zaveden do oběhu díky R.Monroe.

„Co je to mimotělesná zkušenost („out-of-body experience“ – OOBE)? Pro ty, kteří se ještě s tímto pojmem nesetkali, jde o plně vědomý stav, kdy se nacházíte mimo své fyzické tělo, vnímáte a chováte se jako obvykle, pouze s několika rozdíly. S mimotělesným stavem souvisí některé zvláštnosti: pohybujete se prostorem (také časem?) pomalu, ale třeba i rychlostí vyšší než je rychlost světla. Pozorujete různé události, zapojujete se do nich a podle toho, co vnímáte a jak se chováte, se svobodně podle své vůle rozhodujete. Nedělá vám potíže projít zdí, předmětem z kovu a betonu, půdou, mořskou vodou, vzduchem a dokonce nejste dotčeni ani radioaktivním zářením.


Vejdete třeba do sousední místnosti a nezatěžujete se otevíráním dveří. Navštívíte svého přítele, který je pět tisíc kilometrů daleko. Prozkoumáte Měsíc, jestli vás toto právě zajímá, sluneční soustavu nebo celou galaxii. A pak se třeba přenesete do realit, které naše časoprostorové vědomí vnímá jenom v náznacích….

Dříve se tyto stavy označovaly termínem „astrální projekce“, ale já jsem hned od začátku zamítl tento termín kvůli jeho okultnímu podtextu. Rovněž i proto, že neodpovídal přijatým vědeckým měřítkům. Charles Tart, psycholog a můj přítel, zpopularizoval v době naší spolupráce v průběhu šedesátých let název mimotělesná zkušenost (OOBE). Tento termín se v posledních dvaceti letech na Západě přijímá jako základní označení pro tento zvláštní stav bytí.“

Za účelem rozšířeného výzkumů těchto zvláštních stavu, v roce 1973 Robert Monroe založil ve Virginii, USA, neziskovou organizaci – Institut aplikovaných věd, známou po celém světě jako Monroeův Institut. V dobách kdy doktor Raymond Moodi potvrdil běžnost mimotělesných zážitků během klinické smrti, Monroeův Institut se přeplňoval dobrovolníky, toužícími po prožití osobních OOBE. Jejich svědectví o získaných zkušenostech jsou uváděny Monroe v knize Daleké cesty s precizní přesnosti.
Kniha fascinuje svou pravdivostí. Žádné mystifikování a domyšlování, což se často stává při vyprávění o záhadných a paranormálních jevech, jenom hlášení svědků – účastníků výzkumu, jenom to co zažil a viděl osobně sám autor.

Výjimečnost knihy je také v tom, že díky objevené a patentované Monroe metodě v ní najdete také i způsob za jehož pomoci můžete zažit svou vlastní OOBE, osobně nahlédnout do tajuplných „jiných světů“ a naleznout svoje vlastní odpovědi na věčné otázky o uspořádání a smyslů života, místě Člověka, poznat sebe sama jako jedinečnou a ucelenou osobnost – součást většího celku, a osobně se přesvědčit že nejsme ve Vesmíru sami.
Zaniknou strach a obavy z naší nevyhnutelné budoucnosti protože NEZNÁMÉ se promění ve ZNÁMÉ. Mnohé se projasní a vysvětlí protože na místo pojmů VĚŘÍM a NEVĚŘÍM přijde VÍM.

Irina Rachimbaeva, nakladatelství Lott.

Šungit na začátek stránky