hemi-sync Cesta domů -
víkendový zážitkový kurz


Zážitkový kurz Cesta domů

byl rozpracován centrem ANNWIN na základě autorského programu Going Home Monroeova Institutu (Virginia, USA) ve spolupráci s členy profesionálního týmu tohoto Institutu.
Going Home - Cesta Domů Going Home je výsledkem spolupráce Roberta Monroea, objevitele metody hemisférické synchronizace (Hemi-Sync) a dvou odborníků – MUDr. Elizabeth Kübler-Ross, světoznámé badatelky procesů umíraní a stavů blízkých smrti u nás jsou známe práce její žáka Raymonda Moodyho) a PhDr. Charleza Tarta, známého ve světě výzkumem změněných stavů vědomí.

Kurz je sestavený v duchu knih Roberta A. Monroea Daleké cesty a Návrat k pramenům, na základě jeho rozpracované metody fázového posunu lidského vědomí za pomoci audiotechnologie Hemi-Sync. Program kurzu tvoří série speciálních relaxačních cvičení spojených s diskusí o osobních zkušenostech se smrtí v rodině, blízkých přátel či vzdálených známých. Tyto cvičení, které můžeme označit jako zážitky blízké smrti, nám pomohou pochopit mystérium smrti jako takové a překonat vrozený strach ze smrti.

Během tohoto kurzu se seznámíte:

 • s teoretickými základy metody hemisférické synchronizace - Hemi-Sync;
 • s teorii změněných stavů vědomí a jejich vztahu k procesu umíraní;
 • s metodou hluboké relaxací a možností praktické aplikace hluboké relaxací při práci s emocionálním stresem;
 • absolvujete zážitkové cvičeni na další prohloubení zkušeností se změněnými stavy vědomí

Během kurzu Vy můžete:

 • překonat vrozené obavy z neznáma a ze změněných stavů vědomí;
 • překonat iracionální strach ze smrti a umírání;
 • zbavit se strachů a fobií, spojených ze strachem smrti
  (strach ze smrti (neplést si s pudem sebezáchovy!) je základem strachů z konce jakési životní etapy,  celkově z jakýchkoliv změn,  z krizových a konfliktních situaci, obav ze silných citů,   strachu ze zastavení,  z nového a neprobádaného, a také ze tmy, výšky a obrovského množství dalších situací, které v životě potkáváme a které k životu patří);
 • zvládnout psychické trauma po ztrátě blízké osoby a najit emotivní podporu;
 • hlouběji pochopit fenomén smrti, dostat odpovědi na zajímající Vás otázky;
 • prožit mimotělesné zážitky a získat transpersonální zkušeností;
 • naučit se praktickému využiti metody Hemi-Sync aj.

Kurzy Cesta domů jsou nejenom příležitostí úniku z omšelé reality všedních dní, ale možnosti obohatit svůj život novou zkušeností a zážitkem otevírajícím nové obzory a možnosti osobního rozvoje a duchovního poznání, je možnosti proměnit vlastní postoje ke světu, k sobě a k jiným lidem bezpečně nahlédnout na cestu, z níž oni ještě mohou dočasně zpět


Více o kurzu Cesta domů čtete na stránkách ANNWIN.


Kurzy Cesta domů pořádáme jednou za rok či dva.

na začátek stránky